Porady i zalecenia kominiarza

 • Budując dom warto zaprosić kominiarza by zaopiniował przewody kominowe gdy budynek jest jeszcze w stanie surowym. W tym momencie można jeszcze wszystko zmienić bez ponoszenia kosztów rozbierania wyķończonego już mieszkania/domu.
 • Zlecaj dokonanie czyszczeń i obowiązkowej kontroli przewodów kominowych - osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia kominiarskie.
 • Ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków, poprzez umożliwienie dostępu do kominów, kanałów kominowych oraz otworów do usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
 • Usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru oraz zagrażającym zdrowiu i życiu.
 • W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe.
 • Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urządzeń domowych, spalinowych i wentylacyjnych.
  W przypadku zastosowania okien i drzwi o dużej szczelności, uniemożliwiających.
 • Dopływ powietrza zewnętrznego, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia nawiewne, zapewniające wystarczający jego napływ.
 • Urządzenia podłączone do przewodów kominowych użytkuj zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.
 • Nie użytkuj urządzeń grzewczo-kominowych uszkodzonych i wadliwie działających.
 • O wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast powiadamiaj właściciela lub zarządcę budynku.
 • Naprawę i konserwację przewodów kominowych oraz urządzeń podłączonych do nich - powierzaj osobie posiadającej stosowne uprawnienia.
 • Nie dokonuj samowolnych przeróbek i przełączeń urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.
 • Dbaj o środowisko, nie spalaj w swoich urządzeniach: śmieci, plastików, mebli, ubrań itp.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.